Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu Jums labāku mūsu mājas lapas lietošanas pieredzi. Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Skatīt vairāk

Lidojumu iegādes un izmantošanas noteikumi

Pirkuma apmaksas iespējas

Elektroniskās dāvanu kartes un lidojumus iespējams iegādāties, veicot apmaksu ar maksājumu kartēm VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express, kā arī, izmantojot AS Swedbank Internetbanku Latvijā.

Elektroniskās dāvanu kartes iegāde

Izvēloties attiecīgo dāvanu karti no sadaļas “Dāvanu kartes”, atspoguļosies aktīvie lauki, kur iespējams ievadīt dāvanu kartes saņēmēja datus. Minētā informācija pirkšanas brīdī nav obligāti jānorāda un dāvanu karti var iegādāties, nenorādot šo informāciju. Nākamajā solī jānorāda pircēja e-pasta adrese, uz kuru pēc pirkuma izdarīšanas tiks nosūtīta dāvanu karte un rēķins elektroniskā formātā. Pircēja e-pasta adrese tiks izmantota tikai nopirktās dāvanu kartes un rēķina nosūtīšanai pēc pirkuma.

Kā dāvanu kartes saņēmējs varēs izmantot dāvanu karti?

Dāvanu kartes saņēmējam būs jāveic lidojuma rezervācija mājas lapas sadaļā "Rezervēt lidojumu". Rezervējot lidojumu, būs jāizvēlas vēlamais lidojuma datums, laiks, lidojuma ilgums, kā arī jēreģistrējas rezervācijas veikšanai. Nokļūstot pirkuma sadaļā, jāizvēlas iespēja veikt apmaksu ar dāvanu karti un paredzētajā laukā jāievada dāvanu kartes numurs. Pēc lidojuma laika rezervēšanas un apmaksas ar dāvanu karti, dāvanu kartes īpašnieks uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi saņems sūtījumu ar lidojuma rezervācijas apstiprinājumu un informāciju par gaidāmo lidojumu. Lidojuma laika apmaksu ar dāvanu karti ir iespējams veikt arī klātienē, AERODIUM Sigulda vēja tunelī vai zvanot uz +371 2838 4400. Norēķinoties par lidojumu ar dāvanu kartēm AERODIUM mājas lapā un citur norādītās atlaides nav spēkā.

Citi noteikumi

Dāvanu karti iespējams izmantot tikai vienu reizi, un pilnā apjomā, neizmantoto lidojuma ilgumu vēlāk nevarēs izmantot. Katru nopirkto dāvanu karti var izmantot lidojuma laika rezervēšanai 100 gadu laikā no pirkuma dienas. Pēc 100 gadiem dāvanu karti nevarēs izmantot lidojumu laika rezervēšanai. Dāvanu kartes izmantošanas termiņš norādīts uz dāvanu kartes. AERODIUM negarantē dāvanu kartes izmantošanas iespēju lidojumam jebkurā dāvanu kartes īpašnieka izvēlētajā laikā, tādēļ iesaka savlaicīgi rezervēt lidojuma laiku. Ja pēc pirkuma veikšanas dāvanu kartes pircējam uz viņa norādīto e-asta adresi nepienāk sūtījums ar dāvanu karti un pirkuma rēķinu, jāziņo, zvanot uz +371 2838 4400. Uz lidojumu laika rezervācijām, kas apmaksātas ar dāvanu kartēm, pilnībā attiecas AERODIUM lidojumu pirkšanas un izmantošanas noteikumi.

SIA AERODIUM lidojumu iegādes un izmantošanas noteikumi

SIA AERODIUM (turpmāk tekstā AERODIUM), reģistrācijas Nr. 40003653946, juridiskā adrese Krasta iela 68A, Rīga, LV-1019, Latvija, piedāvā iegādāties izklaides pakalpojumus - lidojumus AERODIUM vēja tunelī Siguldas novadā, autoceļa Rīga-Sigulda 47. kilometrā. Izklaides pakalpojums šajos noteikumos turpmāk apzīmēts arī kā “lidojums” vai “lidojumi”. Lidojumus iespējams iegādāties AERODIUM mājas lapā www.aerodium.lv. Lidojumus iespējams iegādāties arī AERODIUM vēja tuneļa reģistratūrā, kas atrodas Siguldas novadā, autoceļa Rīga-Sigulda 47. kilometrā, samaksājot skaidrā naudā vai ar maksājumu kartēm. Vēja tuneļa reģistratūrā lidojumus iespējams iegādāties tikai noteiktajā darba laikā, kuru iespējams uzzināt internetā www.aerodium.lv vai zvanot uz tālruni 28384400.

Lidojuma iegāde mājas lapā

Lai iegādājoties lidojumu mājas lapā www.aerodium.lv, pircējam kalendārā jāizvēlas vēlamā lidojuma diena (datums), laiks un lidojuma ilgums minūtēs. Iegādājoties lidojumu interneta lapā, pircējs varēs izvēlēties kādu no piedāvātajām atlaidēm, ja tādas būs pieejamas. Pircējam, kurš interneta lapā būs iegādājies lidojumu ar atlaidi, AERODIUM vēja tuneļa reģistratūrā pirms lidojuma būs jāuzrāda atbilstoša un derīga atlaižu karte vai cits atlaidi apliecinošs dokuments. Ja pircējs AERODIUM vēja tuneļa reģistratūrā pirms lidojuma nevarēs uzrādīt attiecīgo atlaižu karti, pircējam pirms lidojuma izmantošanas būs jāpiemaksā sākotnēji piešķirtās atlaides summa. Atlaides nav spēkā, maksājot par lidojumu ar dāvanu kartēm. Pēc lidojuma datuma, laika un lidojuma ilguma izvēles pircējam būs jāpieslēdzas AERODIUM sistēmai ar AERODIUM lietotāja kontu. Pieslēgšanās nepieciešama drošai pirkuma norisei, pircēja vārda reģistrēšanai AERODIUM lidojumu kalendārā, kā arī pircēja identificēšanai, lai sagatavotu elektronisku rēķinu. Lai izveidotu AERODIUM lietotāja kontu, pirkuma brīdī pircējs aizpilda mājas lapā pieejamu veidlapu, norādot savu vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi un mobile tālruņa numuru. Pēc datu ievadīšanas, maksājumu lapā pircējam jāizvēlas viens no piedāvātajiem lidojuma apmaksas veidiem - ar bankas maksājumu karti vai AS Swedbank internetbanku. Pēc maksājuma veikšanas pircējam uz reģistrācijas laikā norādīto AERODIUM lietotāja konta elektroniskā pasta adresi tiks nosūtīts lidojuma pirkuma apstiprinājums ar informāciju par lidojumu un lidojuma pirkuma rēķinu elektroniskā pasta pielikumā. Ja pircējs vēlas, lai lidojuma pakalpojuma rēķinā tiktu atspoguļoti juridiskas personas vai uzņēmuma rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese), pircējam jāvēršas pie SIA “AERODIUM” administrācijas pa elektronisko pastu sigulda@aerodium.lv vai zvanot uz tālruni 28384400. Ja pēc pirkuma veikšanas pircējam uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi nepienāk sūtījums ar lidojuma pirkuma apstiprinājumu un rēķinu, pircējs var paziņot par to AERODIUM administrācijai, zvanot uz tālruni 28384400. AERODIUM darbinieks pārbaudīs pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi un atkārtoti nosūtīs pircējam sūtījumu ar pirkuma rēķinu.

Lidojuma laika maiņa

AERODIUM nodrošina iespēju pircējam bez maksas mainīt lidojuma norises laiku, ja pircējs par šādu vēlmi paziņo AERODIUM ne vēlāk kā 72 stundas pirms sākotnēji iegādātā lidojuma laika. Par jauno lidojuma laiku AERODIUM un pircējs vienojas, ņemot vērā iespējas nodrošināt lidojumu citā pircēja izvēlētajā laikā, piemēram, ja tas sakrīt ar SIA “AERODIUM” darba laiku un izvēlētais laiks nav aizņemts citu pircēju lidojumiem. Lidojuma laiku iespējams mainīt, zvanot uz tālruni 28384400 darba dienās un sestdienās no plkst. 10:00-19:00 vai sūtot elektronisko pastu uz adresi sigulda@aerodium.lv, vēstulē norādot pircēja vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, rezervēto (atceļamo) lidojuma laiku un vēlamo jauno lidojuma laiku. Iegādātā lidojuma pakalpojuma laika maiņa iespējama tikai vienu reizi. Naudu par iegādātajiem, bet neizmantotajiem lidojumiem neatmaksā.

Lidojuma nodošana citai personai

Pircējam ir iespēja bez papildus samaksas nodot iegādāto lidojumu citai personai (mainīt reģistrēto lidojuma izmantotāja vārdu un uzvārdu), ja pircējs par šādu vēlmi paziņo AERODIUM ne vēlāk kā 72 stundas pirms sākotnēji iegādātā lidojuma laika. Mainīt lidotāja vārdu un uzvārdu iespējams, zvanot uz tālruni 28384400 darba dienās un sestdienās no plkst. 10:00-19:00 vai sūtot elektronisko pastu uz adresi sigulda@aerodium.lv, vēstulē norādot pircēja vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, rezervēto lidojuma laiku un personas, kurai tiek nodots lidojums,vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi un telefona numuru. Iegādātā lidojuma nodošana citai personai iespējama tikai vienu reizi.

Citi nosacījumi

AERODIUM nodrošina iespēju iegādāties lidojumus dienās un laikos, kas norādīti AERODIUM mājas lapā lidojumu rezervāciju kalendārā. AERODIUM negarantē iespēju mājas lapā iegādāties lidojumu jebkurā pircējam vēlamajā laikā. Ja pircējs vēlas iegādāties lidojumu laikā, kas nav norādīts kā pieejams lidojumiem AERODIUM mājas lapā, pircējs var sūtīt rakstisku pieprasījumu uz elektronisko pastu sigulda@aerodium.lv vai zvanīt uz tālruni 28384400, minot vēlamā lidojuma norises laiku un vēlamo lidojuma ilgumu. Ja AERODIUM savas vainas dēļ, piemēram, vēja tuneļa tehnisku problēmu dēļ, nevarēs nodrošināt pircēja iegādāto lidojumu pircēja izvēlētajā dienā, laikā un apjomā, AERODIUM sazināsies ar pircēju tiklīdz AERODIUM kļūs zināms par šādām izmaiņām, nosūtot uz viņa AERODIUM lietotāja kontā norādīto elektroniskā pasta adresi paziņojumu par izmaiņām, piedāvājot lidojumam citu laiku. Šādā gadījumā pircējs pēc savas izvēles var izmantot lidojumu citā, ar Aerodium saskaņotā laikā, vai saņemt atpakaļ par lidojumu samaksāto summu pilnā apmērā.

Iegādājoties lidojumu AERODIUM mājas lapā, pircējs pilnībā piekrīt šiem noteikumiem.

AERODIUM ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas mājas lapā www.aerodium.lv.